Era març del 2020. La idea va sorgir en una passejada poc abans de la declaració d’estat d’alarma per la pandèmia de la Covid-19. El propi confinament va servir per madurar-la i fer un primer disseny bàsic del que seria el monument i la rua en memorial del seguici funerari de Les Carolines.

Tornem la vespasiana a la Rambla
1ª imatge promocional

A principis de maig es distribuia un primer dossier promocional entre les entitats lgtbi de Barcelona per tal de copsar la seva opinió.
La resposta va ser inmediata, el projecte de memorial era engrescador i des de la Plataforma d’Entitats lgtbi de Catalunya, organització que agrupa 14 entitats de la ciutat, es dona suport i es proposa elevar el projecte al Consell municipal lgtbi de Barcelona, on son representats tots els grups politics i entitats del col·lectiu. Dins el propi Consell s’acull la idea amb il·lusio. Poder dur endavant una acció tan siginifativa històricament engresca a tothom.
Amb posterioritat, i ja «desconfinades» el grup municipal de JuntsXcat a Ciutat Vella ens proposa elevar la proposta al plenari d’aquest districte, ja que la situació del monument així ho aconsella i potser cabria la possibilitat d’incloure el projecte dins el nou pla urbanistic de la Rambla, a punt d’execució.