Termes d’us / Términos de uso


El site Re-cursos lgtbi.cat és un lloc privat, l’objectiu del qual és l’ajuda a les entitats del col·lectiu lgtbi mitjançant la difusió de continguts amb diferents fòrmules de monetització. Molts dels continguts són gratuïts per a l’ús particular o be tenen llicències d’ús limitat pels seus respectius autors, així i tot, hi han cursos/tallers de pagament, inclosos al web, que tenen copyright i drets d’autor. Els beneficis d’aquests cursos/tallers van destinats, en part, a la subvenció de les entitats col·laboradores. Consulteu-nos respecte a les fòrmules de col·laboració per obtenir beneficis de la venda dels cursos.